...

Polityka prywatności

Szanowny Kliencie.

Nasz model działania został w pełni dostosowany do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Administratorem danych osobowych jest właściciel strony e-jacht.pl: AA 100 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Orzeszkowej 5, 38-500 Sanok

e-jacht.pl przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia sprawnej rezerwacji rejsu.

Odbiorcami danych osobowych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych mogą być:

a. pracownicy upoważnieni do ich przetwarzania;
b. podmioty, którym e-jacht.pl powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym np: operatorom płatności;

Klienci e-jacht.pl mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klienci e-jacht.pl mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych e-jacht.pl narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

(do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Pragniemy zapewnić, że e-jacht.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

W razie pojawienia się pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności, Polityki Cookies czy innych z zakresu ochrony danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z naszym zespołem dedykowanym ochronie danych osobowych, wysyłając e-mail na adres: kontakt@e-jacht.pl

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie.

Dane firmy:

AA 100 Sp.z o.o.
ul. Orzeszkowej 5
38-500 Sanok
NIP: 6871964419
Tel: 882 160 344
E-mail: kontakt@e-jacht.pl
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.